Organisatie en bestuur

Nes Ammim is opgericht als mosjav, een coöperatieve werkgemeenschap.

Dat was in de jaren vijftig en zestig een zeer gebruikelijke vorm voor woon- en werkgemeenschappen in Israël. De organisatie van Nes Ammim heeft zich sindsdien ontwikkeld. De bedrijfsvoering werd efficiënter om beter aan te sluiten op de ontwikkeling van Israëlische economie. Wat niet veranderde, is het internationale en oecumenische karakter van het dorp. Die kwaliteiten zijn essentieel voor de zeggingskracht van Nes Ammim.

Dagelijkse leiding in het dorp
De dagelijkse gang van zaken in het dorp Nes Ammim wordt geregeld door de dorpsraad. Het management geeft leiding aan het werk. De ledenvergadering, waarin in principe alle bewoners van Nes Ammim deelnemen, biedt ruimte aan inspraak op elk gebied. Het bureau Study & PR is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en theologische vormgeving van het project.

Internationaal bestuur
Nes Ammim heeft een internationaal bestuur, waarin de nationale besturen van de verschillende landen zijn vertegenwoordigd. Een afgevaardigde van deze landenbesturen vormt samen met de ledenraad van het dorp en een vertegenwoordiger uit de districtsraad van Moatza Mate Asher, het gebied waarin Nes Ammim ligt, het Internationaal Bestuur (IB). Het internationale bestuur is het hoogste bestuursorgaan.

Terug naar de homepage