Nes Ammim: een solidariteitsprincipe on the spot

Nes Ammimdeelnemers aan dialoog seminar
Nes Ammim is een multi-etnisch en multireligieus dorp in West-Galilea. Binnen dit dorp bevindt zich een oecumenische, internationale gemeenschap van vrijwilligers. Zij wonen te midden van Israëli’s van diverse pluimage en zijn toegewijd aan gastvrijheid, leren en dialoog. Ze krijgen een uitgebreid studieprogramma aangeboden over Israël vanuit verschillende perspectieven.
 De vrijwilligers zorgen samen met de vaste medewerkers voor de exploitatie van het Hotel, de organisatie van conferenties, onderhoud van het dorp en de uitvoering van het studieprogramma. De voertaal in het dorp is Engels. Veel vrijwilligers blijven drie maanden tot een jaar. Anderen werken in managementfuncties en blijven langer om continuïteit te geven aan het werk, het dorp en het studieprogramma. De naam 'Nes Ammim' is Hebreeuws en betekent 'teken voor de volken'. Hij is ontleend aan Jesaja 11:10 en werd door de
pioniers gegeven
  om uitdrukking te geven aan hun idealen. Deze idealen
worden nog 
steeds nagestreefd door Nes Ammimers. Zie het volledig profiel.

Dialoog
Uitgangspunt is de dialoog tussen joden, christenen en moslims en tussen Europeanen en Joodse en Palestijnse Israëli’s. De dialoog wordt bevorderd door samen te werken en te leven. In Nes Ammim zijn zowel Europese vrijwilligers als lokale Joodse en Palestijnse krachten werkzaam. Momenteel poogt Nes Ammim om naast de bestaande vrijwilligersgemeenschap een multi-etnische en multireligieuze wijk op te bouwen, waarin Joden, Palestijnen en andere Israëli’s vreedzaam zullen samenleven.

Internationaal
Nes Ammim is ook een internationale beweging. Verschillende kerken hebben zich met Nes Ammim verbonden. Sinds de oprichting hebben duizenden jongeren, gezinnen en senioren uit Nederland, Duitsland, Zwitserland en andere landen in het dorp gewoond en gewerkt.

Ambassadeurs
Na hun terugkeer hebben velen zich aangesloten bij de Nes Ammim stichtingen in Nederland en Duitsland. Veel vroegere inwoners van Nes Ammim zijn in hun geloofsgemeenschappen ambassadeurs van verbondenheid en vertrouwen tussen joden en christenen.

LogoHet logo van Nes Ammim
Het symbool van de korenaar vertegenwoordigt de kibboetsiem in Israël. In de tijd dat Nes Ammim werd opgericht, was landbouw de voornaamste inkomstenbron van de meeste kibboetsiem. Terwijl de korenaar op de bodem staat, zwemt de vis langs hem heen. De vis is het oude symbool van de christenen; de Griekse letters IChThYS verwijzen naar Jezus Christus. De korenaar en de vis overlappen elkaar: Israëli's en vrijwilligers ontmoeten elkaar in Nes Ammim. De Latijnse letters staan symbool voor de Europese vrijwilligers, de Hebreeuwse en Arabische voor de diverse volkeren in Israël waar Nes Ammim zich solidair mee voelt.  

Terug naar de homepage