Studieprogramma

Nes Ammim biedt haar vrijwilligers de mogelijkheid meer over de achtergronden van Israël en haar inwoners te leren.

Het Centre of Learning and Dialogue biedt daarom een interessant studieprogramma aan. Deelnemers kunnen Israël vanuit verschillende perspectieven leren kennen: Joods, Palestijns, Christelijk, Moslim, religieus en seculier. Het studieprogramma bestaat onder andere uit lezingen, excursies, meerdaagse seminars en interactieve ontmoetingen met Israëli's en Palestijnen.

Vrijwilligers tijdens een studietrip in Haifa

Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn:  
• Israël en het Midden-Oosten
menleving, cultuur en politiek
• Stappen in het Joods-Arabische vredesproces 
• Het Joodse zelfbeeld – vroeger en nu
• Joodse feesten
• De stromingen in het jodendom
• Joods-christelijke betrekkingen
• Antisemitisme en Holocaust
• Islam en de islamitische wereld
• De christelijke identiteit in de interreligieuze en interculturele      context in Israël
• Christelijke gemeenschappen in Israël
• Andere religieuze minderheden: Druzen en Bahai
• Aspecten van de geschiedenis van Israël door de eeuwen heen

Met het studieprogramma biedt Nes Ammim de mogelijkheid om het verhaal van 'de ander' te leren kennen. Naast het werk in het dorp, wordt je deelname eraan op prijs gesteld. Het meest
recente studieprogramma vindt u hier.

Terug naar de homepage