Dialoog

Nes Ammim is gelegen in het noordwesten van Israël, in Galilea, een gebied waar Joodse en Palestijns Arabische dorpen zijn gevestigd. Maar hoeveel van hun inwoners kennen elkaar nu echt? Zeer weinig. Nes Ammim heeft zich tot doel gesteld om de dialoog tussen de verschillende in Israël woonachtige groepen te bevorderen door lokale dialoogorganisaties en -initiatieven te ondersteunen en door diverse dialoogactiviteiten te initiëren en organiseren.

Center of Learning and Dialogue for Peace (CLD)
De dialoogactiviteiten in Nes Ammim worden vanuit de CLD gecoördineerd. Naast de (Europese) dialoog coördinator, werken er twee lokale dialoog coördinatoren, een Joodse en een Palestijns Arabische Israëli. Het budget van de CLD komt voor het grootste deel vanuit Kerk in Actie (Protestantse Kerk Nederland) en gedeeltelijk vanuit Duitse protestantse kerken. Een Italiaans fonds financieert het salaris van de twee lokale dialoog coördinatoren.

Amutah
De CLD is officieel een Israëlische amutah, een stichting. Het bestuur van de amutah bestaat uit de vier leden van de internationale Board of Directors van Nes Ammim, samen met een Joodse en een Palestijns Arabische Israëli. De bestuursleden van de amutah zien Nes Ammim als het dialoogcentrum van het noorden, een plek waar mensen van allerlei religies en culturen terecht kunnen voor studie en seminars. De sfeer in het dorp roept wederzijds respect en acceptatie op en daardoor is het een goede plek voor dialoogactiviteiten.

Het werk van de CLD bestaat uit drie delen.

  1. Eigen activiteiten
    De CLD initieert en organiseert diverse dialoogactiviteiten. De twee lokale coördinatoren organiseren een groot deel van deze eigen activiteiten. Activiteiten zijn o.a. binationale seminars, gesproken Hebreeuwse lessen voor leerlingen in groep 7 van de basisschool in Mazra’a (het dichtstbijzijnde Arabische dorp), een cursus Arabisch voor Hebreeuws sprekende volwassenen, vrouwenconferenties en workshops voor mensen die in het dialoogveld werken.
  2. Subsidieprogramma
    Voor Israëlische en Palestijnse organisaties die zich op een of andere manier met dialoog en ‘shared society’ bezighouden, is Nes Ammim een oase van rust, weidsheid en natuur, binnen een Europese atmosfeer en met Europese dienstverlening. Binnen het subsidieprogramma van de CLD kunnen lokale dialoogorganisaties, in de breedste zin van het woord, subsidie aanvragen om in Nes Ammim hun activiteiten te houden. Zij maken dan gebruik van de faciliteiten die binnen de CLD en het hotel van Nes Ammim aanwezig zijn. Organisaties die hiervan gebruikmaken zijn bijvoorbeeld Hand in Hand scholen, Together Beyond Words, Mahapach-Taghir, Mishkat en Listening Circles.
  3. Christian Fellowship
    Christelijk broeder- en zusterschap is een van de kernwaarden van Nes Ammim. Binnen het Christian Fellowship programma wil Nes Ammim vruchtbare relaties tussen de Palestijns Arabische christelijke gemeenschappen in Galilea en de met Nes Ammim verbonden kerken in Europa bevorderen. Lokale, Palestijns Arabische christelijke gemeenschappen kunnen bijdragen tot een vreedzame co-existentie in Galilea. Hierbij is steun van christelijke gemeenschappen buiten het Heilige Land nodig. De CLD faciliteert en sponsort activiteiten van lokale kerken, zoals de Baptist Church in Nazareth, de Evangelische Baptisten kerk in Kfar Yasif, de Orthodoxe kerk in Kfar Yasif en de Mount Carmel Baptist Church in Haifa. Tevens ondersteunt Nes Ammim bijeenkomsten van christelijke vrouwen in Galilea en interreligieuze dialoogorganisaties en ontving Nes Ammim een conferentie van studenten van het Bethlehem Bible College.

Meer weten? Neem contact op met de dialoog coördinator Maaike Hoffer, via dialogue@nesammim.com.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world