Dialoog

Nes Ammim is gelegen in het noordwesten van Israël, in Galilea, een gebied waar Joodse en Arabische dorpen zijn gevestigd. Maar hoeveel van hun inwoners kennen elkaar nu echt? Zeer weinig. Nes Ammim heeft zich tot doel gesteld om de dialoog tussen de verschillende in Israël woonachtige groepen te bevorderen door lokale dialoogorganisaties en -initiatieven te ondersteunen. Sinds 2008 zijn lokale comités uit Galilea verantwoordelijk voor de organisatie van de seminars van dialooggroepen tussen Joden en Palestijnen en tussen moslims, joden en christenen. Het Centre of Learning and Dialogue (CLD) faciliteert hun werk.

Local Dialogue Committee (LDC)
Dit is een non-profit, a-politiek comité dat losstaat van specifieke religieuze groeperingen, organisaties en / of stromingen. Dit comité ondersteunt en organiseert seminars en dialoogontmoetingen tussen Joodse, Arabische en andere inwoners van Israël en de Palestijnse gebieden in Nes Ammim. De leden van dit comité zien Nes Ammim als het dialoogcentrum van het noorden, een plek waar mensen van allerlei religies en culturen terecht kunnen voor studie en seminars. De sfeer in het dorp zou wederzijds respect en acceptatie oproepen en daardoor een goede plek voor vredeseducatie zijn.

Christian Fellowship Comittee (CFC)
Eveneens is dit een non-profit, a-politiek comité. De leden zijn christelijke, Israëlische Palestijnen. Christelijk broeder- en zusterschap is een van de kernwaarden van Nes Ammim. Het CFC is opgericht om vruchtbare relaties tussen de Arabische christelijke gemeenschappen in Galilea en de met Nes Ammim verbonden kerken in Europa te bevorderen. Volgens het CFC kunnen lokale, Arabische christelijke gemeenschappen bijdragen tot een vreedzame co-existentie in Galilea. Bij deze taak verdienen ze steun van christelijke gemeenschappen buiten het Heilige Land. Het CFC wil de internationale gemeenschap informeren over de situatie van Arabische christenen en vraagt wereldwijd steun aan kerken. Het informeert Arabische christenen over het bestaan ​​van Nes Ammim, bevordert het gebruik van de faciliteiten en werft fondsen. Nes Ammim faciliteert vele activiteiten van het comité en sponsort lokale kerken, zoals de Baptist Church in Nazareth, de Evangelische Baptisten Kerk van Kfar Yasif en de Mount Carmel Baptist Church in Haifa. Tevens ondersteunt Nes Ammim de jaarlijkse bijeenkomst van de christelijke vrouwen in Galilea en ontving Nes Ammim een conferentie van studenten van het Bethlehem Bible College.

Meer weten? dialogue@nesammim.com

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world