Nes Ammim

Nes Ammim is een multi-etnisch en multireligieus dorp in West-Galilea. Binnen dit dorp bevindt zich een oecumenische, internationale gemeenschap van circa 30-40 vrijwilligers. Zij wonen te midden van Israëli’s met diverse achtergronden en zijn toegewijd aan gastvrijheid, leren en dialoog. Ze krijgen een uitgebreid studieprogramma aangeboden over Israël, vanuit verschillende perspectieven. De vrijwilligers zorgen samen met de vaste medewerkers voor het runnen van het hotel: een bron van inkomsten en een ‘neutrale’ plaats waar dialoog-organisaties en vredestichters welkom zijn. Ook dragen de vrijwilligers bij aan het onderhoud van het dorp, de gebouwen en de tuin. Naast werken, is er veel ruimte om te leren. Dat vindt merendeels plaats binnen het studieprogramma.

De voertaal in het dorp is Engels. Veel vrijwilligers blijven drie maanden tot een jaar. Anderen werken in managementfuncties en blijven langer, om continuïteit te geven aan het werk, het dorp en het studieprogramma. De naam ‘Nes Ammim’ is Hebreeuws en betekent ’teken voor de volken’. Hij is ontleend aan Jesaja 11:10 en werd door de pioniers gegeven om uitdrukking te geven aan hun idealen. Deze idealen worden nog steeds nagestreefd door Nes Ammimers.

Dialoog

Uitgangspunt is de dialoog tussen joden, christenen en moslims en tussen Europeanen en Joodse en Palestijnse Israëli’s. De dialoog wordt bevorderd door samen te werken en te leven. In Nes Ammim zijn zowel Europese vrijwilligers als lokale Joodse en Palestijnse krachten werkzaam. Ook heeft Nes Ammim in 2014 nieuwe huizen laten bouwen, om naast de bestaande vrijwilligersgemeenschap ook een multi-etnische en multireligieuze wijk op te bouwen, waarin Joden, Palestijnen en andere Israëli’s vreedzaam zullen samenleven.

Internationaal

Nes Ammim is een internationale beweging. Verschillende kerken, vooral in Nederland en Duitsland, hebben zich met Nes Ammim verbonden. Sinds de oprichting hebben duizenden jongeren, gezinnen en senioren uit Nederland, Duitsland, Zwitserland en andere landen in het dorp gewoond en gewerkt.

Ambassadeurs

Na hun terugkeer hebben vele vrijwilligers zich aangesloten bij de Nes Ammim-stichtingen in Nederland en Duitsland. Veel vroegere inwoners van Nes Ammim zijn in hun geloofsgemeenschappen ambassadeurs van verbondenheid en vertrouwen tussen joden en christenen.

Logo

Het symbool van de korenaar vertegenwoordigt de kibboetsiem in Israël. In de tijd dat Nes Ammim werd opgericht, was landbouw de voornaamste inkomstenbron van de meeste kibboetsiem. Terwijl de korenaar op de bodem staat, zwemt de vis langs hem heen. De vis is het oude symbool van de christenen; de Griekse letters IChThYS verwijzen naar Jezus Christus. De korenaar en de vis overlappen elkaar: Israëli’s en vrijwilligers ontmoeten elkaar in Nes Ammim. De Latijnse letters staan symbool voor de Europese vrijwilligers, de Hebreeuwse en Arabische voor de diverse volkeren in Israël waar Nes Ammim zich solidair mee voelt.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world