Internationale woon- en werkgemeenschap

Leven in Nes Ammim is een inspirerende kennismaking met de religies en culturen die in Israël naast elkaar leven. Je leeft en werkt in een andere omgeving en een ander klimaat. Bijzonder, maar ook alledaags, want er zijn veel (werk)contacten met Joden en Arabieren in de omgeving.

Werken

Nes Ammim werkt met vrijwilligers en vaste medewerkers die samen zorgen voor exploitatie van het hotel, organisatie van conferenties, onderhoud van het dorp en uitvoering van het studieprogramma. De bewoners komen uit verschillende landen. De voertaal is Engels. Veel bewoners blijven drie maanden tot een jaar. Anderen werken in managementfuncties en blijven langer om continuïteit te geven aan het werk, het dorp en het studieprogramma.

Leren

De bewoners van Nes Ammim komen uit verschillende kerken en vormen met elkaar een oecumenische geloofsgemeenschap. Op sjabbat komen de bewoners bij elkaar in de kerkdienst. Er zijn bijbelkringen en een leerhuis. Het studieprogramma biedt een verdiepende kennismaking met Israël met excursies naar historische en religieuze plaatsen.

Wil je voor korte of lange tijd op Nes Ammim werken, dan zijn er verschillende mogelijkheden, zie hier.

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world