Ondersteunen

Nes Ammim is voor een belangrijk deel afhankelijk van donateurs.

Particulieren kunnen ons ondersteunen door giften en legaten te geven. Kerken steunen Nes Ammim vaak als diaconaal project. Op deze pagina’s leest u hoe u Nes Ammim kunt steunen en waarom Nes Ammim zo geschikt is als diaconaal doel.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world