Collecteren voor Nes Ammim

Door de jaren heen heeft Nes Ammim veel steun ervaren van diverse kerken
in Europa. Dankzij deze steun is het werk van Nes Ammim mogelijk.

Ten diepste is Nes Ammim diaconaal van opzet. Niet een uitsluitend bedrijfsmatige, op winst gerichte onderneming, maar een bescheiden poging om een oecumenische gemeenschap in de realiteit van Israël mogelijk te maken. Van de bewoners wordt verwacht dat zij hun ‘zekerheden’, familie, huis, werkkring – voor kortere of langere tijd opgeven en bereid zijn om als vrijwilliger in Nes Ammim te leven, te ‘vieren’ en te leren. Om vervolgens terug te keren naar huis als ‘ambassadeurs’, die hebben ervaren hoe het ook kan tussen christenen en joden. Vele vooral jonge christenen uit Europa hebben sindsdien in Nes Ammim gewoond. Dat heeft geleid tot acceptatie van Nes Ammim in Israël en goede relaties in de omgeving, zowel aan Joodse als aan Arabische zijde.

Stenen ruimen, bruggen bouwen, samenleven mogelijk maken, het waren en zijn nog steeds de grondwoorden van Nes Ammim. Vanwege deze opzet schonk het Geref. Diaconale Bureau (eertijds in Leusden) aan Nes Ammim enkele huizen als ondersteuning bij de opbouw van het dorp. Ze zijn herkenbaar aan het diaconale embleem en ze heten dan ook ‘Handjespaviljoen’.

Doelen

Voor welke projecten zou u, in uw gemeente, kunnen collecteren? Bijvoorbeeld voor Nes Ammim Nederland

Nes Ammim ‘hier’ in Nederland draagt al meer dan een halve eeuw bij aan Nes Ammim ‘daar’ in Galilea.

Die mooie plek in Galilea met haar telkens wisselende samenstelling behoeft een stabiele thuisbasis en een voortdurende werving van nieuwe vrijwilligers, vooral van de sleutelfuncties. Zij vraagt om bestuursleden die stevig in hun schoenen staan en af en toe naar Israël afreizen om de zakelijke belangen en de ideologie van Nes Ammim in balans te helpen krijgen.

Het dorp daar krijgt betekenis hier door een Nes Ammimdag en eigen mediakanalen, zoals website, magazine, nieuwsbrief en Facebook. Zo kunnen we sympathisanten op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het dorp en hen stimuleren om ook in Nederland deel te nemen aan de dialoog. Om dit allemaal te realiseren, zijn financiële middelen nodig. We hebben deze tot een minimum teruggebracht. Zo werken we ook vanuit Nederland bijna alleen maar met vrijwilligers. De uren van de enige betaalde medewerker worden vanaf februari 2016 teruggeschroefd. Dit alles om ervoor te zorgen dat er zo veel mogelijk donateursgeld in Nes Ammim Israël terechtkomt. Enige financiële basis is echter onontbeerlijk om vanuit ‘hier’ aan Nes Ammim ‘daar’ te mogen bijdragen. Helpt u mee? Maak dan uw gift over aan Nes Ammim Nederland onder vermelding van ‘N.A. NL’, rekeningnummer NL51INGB0000055556. Het zal bijdragen aan meer begrip daar én hier!

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world