Voorwaarden voor aftrek

Periodieke giften die u heeft gedaan aan bepaalde in Nederland gevestigde instellingen of verenigingen, kunt u onder de volgende voorwaarden aftrekken:

  • U heeft de gift bij een notaris laten vastleggen of u heeft, vanaf 2014, een onderlinge schenkingsovereenkomst gesloten tussen de ANBI en uzelf.
  • U doet de gift in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden.
  • U doet deze gift minimaal 5 jaar achter elkaar.
  • Er staat geen tegenprestatie tegenover de gift.

Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempel en geen maximum.
Voor giften aan in het buitenland gevestigde instellingen gelden speciale regels. Bel voor meer informatie de BelastingTelefoon: 0800 – 0543.

Periodieke giften kunt u aftrekken als u ze heeft gedaan aan de volgende instellingen:

  • Kerkelijke instellingen;
  • Levensbeschouwelijke instellingen;
  • Liefdadigheidsinstellingen;
  • Culturele instellingen;
  • Wetenschappelijke instellingen;
  • Algemeen nut beogende instellingen (ANBI).

Het gaat bijvoorbeeld om periodieke giften aan instellingen voor bestrijding van ziekten, hulp aan gehandicapten, kinderbescherming, ontwikkelingshulp, vluchtelingenhulp, natuurbehoud, redding op zee, oorlogsomstandigheden en natuurrampen. Of bijvoorbeeld instellingen als het Nederlandse Rode Kruis, Stichting 1940-1945, musea en politieke partijen.

Nes Ammim heeft in 2007 de ANBI status gekregen, dat betekent dat al uw giften voor de belasting aftrekbaar zijn.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world