Giften en periodiek schenken

Giften

U kunt het werk van Nes Ammim steunen door een gift over te maken op Vrouwen in gesprek. Het dialoogwerk in Nes Ammim wordt gefinancieerd door giften. NL51INGB0000055556 of op NL42TRIO0197769187 ten name van Stichting Nes Ammim Nederland te Apeldoorn. Nes Ammim heeft een ANBI status, wat betekent dat uw gift aftrekbaar is van de belasting.

Een gift aan Nes Ammim is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voorwaarde is wel dat het totale bedrag van al uw giften minimaal 1% en maximaal 10% van het onzuiver inkomen bedraagt. Tevens dient het totale bedrag van al uw giten tenminste 60 euro te zijn.
Het is ook mogelijk Nes Ammim bij testament te begunstigen met een legaat. Nes Ammim door de fiscus namelijk erkend als ‘instelling van algemeen nut’. Bij een notaris kunt u een testament laten opmaken waarin u een vast bedrag een legaat of een gedeelte van uw vermogen nalaat. Hierbij is het van belang te weten dat Nes Ammim zich bij het besteden van de nagelaten middelen nauwgezet houdt aan richtlijnen die de erflaters hiervoor hebben aangegeven. Indien u Nes Ammim voor langere tijd wilt steunen met een jaarlijks vast bedrag, dan is een periodiele schenking wellicht een mogelijkheid.

Periodiek schenken

Een periodieke schenkingsovereenkomst is een bijzondere manier om het werk van de Stichting Nes Ammim financieel te steunen.

Behalve met een eenmalige gift, kunt u ons ook periodiek steunen door middel van een schenkingsovereenkomst, een aantrekkelijke vorm van steunverlening, omdat de fiscus dan flink meebetaalt. Wij weten dan dat we gedurende minimaal vijf jaar op uw steun kunnen rekenen en daarom verzorgen wij graag de opmaak van een onderhandse schenkingsovereenkomst. In december 2013 heeft de Eerste Kamer een wet aangenomen, waardoor de notaris geen schenkingsakte meer hoeft op te maken en Nes Ammim dat samen met u kan doen. U kunt de schenkingsovereenkomst zelf van de site van de belastingdienst downloaden, invullen en dan opsturen naar ons kantoor. Als u het makkelijker vindt, kunnen wij dit ook voor u doen.

De voorwaarden die de belastingdienst stelt wat betreft de aftrekbaarheid van een eenmalige gift, gelden niet bij een periodieke schenking. U kunt elke euro die u aan de Stichting Nes Ammim geeft volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. De hoogte van uw gift is daarbij niet van belang. Voorwaarde is alleen dat de schenking voor minimaal 5 jaar is en de bedragen vaste gelijkmatige periodieke uitkeringen betreffen.

De schenkingsovereenkomst is niet overdraagbaar. Indien de schenker gedurende de looptijd van de schenkingsovereenkomst komt te overlijden, vervalt de verplichting tot schenken. Deze gaat dus niet over op erfgenamen. Daarom wordt deze manier van schenken ook wel een ‘lijfrenteschenking’ genoemd. Dat wil zeggen gebonden aan het ‘lijf’ ofwel het ‘leven’ van de schenker.

Alleen instellingen die de belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de giften en schenken. Neem dan contact op met Peter Hoffer via tel. 06 28072390 of stuur een email naar post@nesammim.nl.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world