Profiel Nes Ammim

Nes Ammim is een dorp in Westelijk Galilea, Israël, gericht op ontmoeting en dialoog, leren en gastvrijheid. Binnen dat dorp bevindt zich een internationale, christelijke gemeenschap, gesticht en ondersteund door Europese christenen en kerken. Gemotiveerd door de lessen uit het verleden en de uitdagingen in het huidige land, leven, werken en leren de leden van deze gemeenschap in solidariteit met de verschillende bevolkingsgroepen: Joden, Arabieren en anderen.

Karakter

Sleutelwoorden uit de basistekst

Nes Ammim

De naam, die ’teken voor de volkeren’ betekent, komt uit Jesaja 11:10 en is door de pioniers gekozen om idealen tot uitdrukking te brengen, waardoor ook de tegenwoordige gemeenschap nog steeds wordt geleid.

in Galilea

Nes Ammim vormt een deel van het regionale district Mate Asher in het noorden van Israël, een gebied waar Joden en Arabieren (moslims en christenen) in ongeveer gelijke aantallen wonen.

ontmoeting en dialoog, leren en gastvrijheid

Een plek waar mensen van verschillende etnische, sociale en godsdienstige achtergrond wonen, welkom zijn en als gelijken worden gerespecteerd. Studie en dialoog dienen, met verschillende accenten en zwaartepunten, hetzelfde doel. De organisatie van deze activiteiten is ondergebracht in het Nes Ammim Centre of Learning and Dialogue. In het dorp staat gastvrijheid hoog aangeschreven, met name in het hotel dat door Israëli’s en buitenlanders wordt bezocht.

gesticht en ondersteund door

Nes Ammim is in de zestiger jaren van de 20ste eeuw gesticht door een groep Zwitserse en Nederlandse christenen, die later gezelschap kregen van Duitse en Amerikaanse geloofsgenoten. Vanaf 1967 begonnen ook Europese kerken Nes Ammim te ondersteunen.

internationaal en oecumenisch-christelijk

De leden van de christelijke gemeenschap komen voor een bepaalde tijd uit verschillende landen, hoofdzakelijk uit Europa. Zij behoren tot verschillende kerken in de landen van herkomst. In Nes Ammim studeren en leren, bidden en vieren zij samen in één oecumenische gemeenschap. Zij onderhouden ook oecumenische contacten met christenen en kerken in het land.

een gemeenschap

Zij streven er naar een gemeenschap van mensen te zijn die samen leven en – naast andere Israëlische bewoners en werknemers (Joodse en Arabische) in het dorp – vanuit een bijzondere motivatie voornamelijk vrijwilligerswerk verrichten. Een levende gemeenschap die het mogelijk maakt ervaringen op te doen en een keur van culturele, sociale en godsdienstige activiteiten aanbiedt.

een plek van solidariteit, gemotiveerd door het verleden en gericht op het heden

De solidariteit van de stichters, ondersteuners en leden van Nes Ammim is gebaseerd op de lessen uit het verleden van de sjoa in Europa en poogt een nieuwe bladzijde open te slaan in de joods-christelijke betrekkingen. Gericht op de uitdagingen van het heden, op het leren over de werkelijkheid, over de dromen en trauma’s van het land, en al zijn bewoners.

leven, werken en leren

Alle aspecten van het leven zijn in de gemeenschap aanwezig: leven, werken en leren. Zowel bewoners van Nes Ammim als bezoekers krijgen mogelijkheden om over Israël te leren – in het bijzonder Galilea – over Jodendom, Christendom en Islam, en over het culturele, sociale, godsdienstige en politieke leven in Israël. Kortom, een leven van ontmoeting en dialoog.

Dialoog…

  • is in allerlei opzichten het sleutelwoord voor Nes Ammim; deelnemers dialoog in gesprek
  • is de wezenlijke manier van leven in Nes Ammim. De leden wonen, werken en bidden, in verdraagzaamheid en respect voor elkaar. Dit sluit elke vorm van bekeringsijver uit;
  • krijgt vorm tussen de gemeenschap en de andere inwoners van Nes Ammim, zowel huurders als huiseigenaren in het dorp, mensen van verschillende etnische, godsdienstige en culturele achtergronden, en ook met de gasten van het hotel;
  • wordt ervaren in de ontmoetingen met buren in de dorpen en steden van Galilea
  • bestaat in het dagelijkse leven en wordt georganiseerd door het Centre for Learning and Dialogue tussen Joden en Christenen, zowel van Israël als van elders, en in de trialoog tussen joden, christenen en moslims, allen behorend tot de Abrahamitische geloofsfamilie.
  • wordt georganiseerd in seminars tussen Joden en Palestijnse Arabieren, die culturele, godsdienstige en politieke thema’s met elkaar delen en bespreken.
  • wordt op oecumenische wijze beleefd tussen christenen uit Nes Ammim en de lokale geloofsgenoten in het land.
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world