Uw nalatenschap aan Nes Ammim

Denkt u na over uw nalatenschap? Dan is Nes Ammim een goed doel. We hebben hier al veel ervaring mee en kunnen u adviseren indien u dat wenst. Uw notaris of testamentair executeur kan u hierin goed begeleiden.

Door ons op te nemen in uw testament draagt u bij aan het dialoogwerk in Israël. Omdat wij een erkend goed doel zijn betalen wij geen erfbelasting over uw gift. En dat is fijn, want zo komt uw gift geheel ten goede aan onze missie.

 

Nalaten kan op twee manieren.

Door een erfstelling: u benoemt Nes Ammim tot (mede-)erfgenaam. U bepaalt welk deel (bedrag) wordt nagelaten aan Nes Ammim. Dit legt u vast in uw testament. Na uw overlijden wordt dit bedrag uitgekeerd aan Nes Ammim.

Door een legaat vast te leggen bij de notaris zegt een specifiek bedrag of een percentage van uw nalatenschap toe aan Nes Ammim.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world